Велика рогата худоба

Виявлення збудників до інфекційних захворювань методом ПЛР
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Три- валість (роб. днів)
ПЛР09001 Хламідіоз (Chlamydophila spp.) Цервікальний зішкріб, околоплідна рідина, тканина плоду, плацента, плацентарний зішкріб, вагінальний зішкріб. 2-3 р. д.
ПЛР09002 Хламідіоз (C. Abortus) 2-3 р. д.
ПЛР09003 Блутанг Цільна кров (тільки в пробірках з антикоагулянтом EDTА) і уражені тканини (селезінка, лімфатичні вузли). 2-3 р. д.
ПЛР09004 Хвороба Шмалленберг Уражені тканини, сироватка крові, цільна кров (індивідуальні чи об’єднані проби), сперма та змиви з виділень від ВРХ. 2-3 р. д.
ПЛР09005 Парагрип 3 (Para-Influenzavirus type 3) та Респіраторно-сенцитіальний вірус (Bovine Respiratory Syncytial Virus) (bRSV&PI3) Бронхо-альвеолярний лаваж (BAL), суспендована культура клітин, легені, мазки з носа, мазки з трахеї, трахеальні змиви (TTA). 2-3 р. д.
ПЛР09006 Токсоплазмоз Мозок, серцевий м’яз, плацента. 2-3 р. д.
ПЛР09007 Респіраторна панель ВРХ (Mycoplasma bovis, Histophilus somni, Pasteurella multicida, Mannheimia haemolytica, Bovine Coronavirus, Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV), Bovine parainfluenza 3) Назальні та трахеальні змиви, та трахеальні, бронхоальвеолярні та легеневі рідини. 2-3 р. д.
ПЛР09008 Абортивна панель ВРХ (Anaplasma phagocytophila, Bovine Herpes Virus type 4, Campylobacter fetus, Chlamydophila spp, Coxiella burnetii, Leptospira pathogenes, Listeria monocytogenes, Salmonella spp.) Плацентарні, вагенальні та цервікальні змиви. 2-3 р. д.
ПЛР09009 Ротавірус (Rotavirus) Зразки фекалій та тканини тонкої кішки. 2-3 р. д.
ПЛР09010 Brucella spp.
ПЛР09011 Leptospira, pathogenic
ПЛР09012 Brachyspira spp.
ПЛР09013 Mycoplasma bovis
ПЛР09014 Salmonella spp
Дослідження молока на мастит
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Три- валість (роб. днів)
ПЛР09015 Діагностика маститу HP3 (S. aureus; Str. agalactiae; M. bovis) Молоко. 2-3 р. д.
ПЛР09016 Діагностика маститу Eny (E. coli + Klebsiella; Str. dysgalactiae; Str. uberis; T. pyogenes) 2-3 р. д.
Мікробіологічні дослідження патологічного (біологічного) матеріалу. Виділення окремих мікрорганізмів
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Три- валість (роб. днів)
ПАТ09001 Виділення Salmonella spp (згідно ISO 6579) (включає серотипізацію) Підстилочний матеріал, пил, фекалії, мазки. 4-5 р. д.
ПАТ09002 Виділення Salmonella spp. (ISO 6579; ID: MALDI -TOF) (включає серотипізацію) 3-4 р. д.
ПАТ09003 Виділення Salmonella spp. (ДСТУ 4769:2007) (включає серотипізацію) Патологічний/біологічний матеріал, мазок (1 зразок). 4-5 р. д.
ПАТ09005 Виділення Staphylococcus aureus 4-5 р. д.
ПАТ09006 Виділення Streptococcus spp. 3-4 р. д.
ПАТ09007 Виділення Listeria spp. 4-5 р. д.
ПАТ09008 Виділення Clostridium spp. 4-5 р. д.
ПАТ09009 Виділення Pseudomonas aeruginosa 4-5 р. д.
ПАТ09010 Виділення Escherichia coli із серотипізацією. Примітка: визначення патогенних для ВРХ штамів. 4-5 р. д.
ПАТ09004 Salmonella spp, серотипізація (згідно схеми Кауфмана-Уайта) Тип біоматеріалу - виділена культура сальмонели. 1 р. д.
ПАТ09011 E.coli, типізація (аглютинація з полівалентною сироваткою для свиней та О-факторними ветеринарними сироватками) 1 р. д.
ПАТ09012 Виділення Pasteurella multocida (Геморагічна септицемія) Біологічний матеріал, асептично відібраний, в окремих стерильних контейнерах: селезінка, кістковий мозок. 2-4 р. д.
ПАТ09026 Визначення ЗМЧ сперми самців сільськогосподарських тварин Свіжий, асептично відібраний матеріал в стерильних ємкостях. 1 зразок. 2 р. д.

*Інші дослідження під запит

Комплексні мікробіологічні дослідження патологічного (біологічного) матеріалу з ідентифікацією методом MALDI -TOF
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Три- валість (роб. днів)
ПАТ09013 Пакет "Респіраторні інфекції". Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з респіраторного тракту: виявлення умовно патогенних мікроорганізмів методом MALDI -TOF. (Включає бакпосів з ідентифікацією аеробних та мікроаерофільних організмів) Біологічний матеріал в стерильних ємкостях, охолоджений: мигдалики, уражені ділянки легень, трахея, бронхи, мазки (мигдалини, носова порожнина), лімфатичні вузли (4-5 зразків від 1 тварини). 2-5 р. д.
ПАТ09014 Пакет "Респіраторні інфекції". Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з респіраторного тракту: виявлення умовно патогенних мікроорганізмів методом MALDI -TOF. (Включає бакпосів з ідентифікацією аеробних та мікроаерофільних організмів) Свіжий, асептично відібраний біологічний матеріал в стерильних ємкостях: уражена ділянка легень, лімфовузол, мазок, ексудат тощо. 1 зразок. 2-5 р. д.
ПАТ09015 Пакет №1 "Системні інфекції. Аероби" Комплексне мікробіологічне дослідження стерильних локусів організму - з ідентифікацією мікроорганізмів. Біологічний матеріал в окремих стерильних контейнерах: уражена ділянка легень, серце, частинки паренхіматозних органів, кістковий/головний мозок тощо. (4-6 зразків) 2-4 р. д.
ПАТ09017 Пакет №2 "Системні інфекції. Аероби, анаероби" Комплексне мікробіологічне дослідження стерильних локусів організму - з ідентифікацією мікроорганізмів. Свіжий, асептично відібраний біологічний матеріал в окремих стерильних контейнерах: легені, серце, паренхіматозні органи, трубчаста кістка. (4-6 зразків від 1 тварини). 2-4 р. д.
ПАТ09019 Пакет "Діагностика маститів. Антибіотикограма" Мікробіологічне дослідження молока '-ідентифікація виділених мікроорганізмів методом MALDI -TOF. *Антибіотикограма. *до 1-2 культур мікроорганізмів. 5-10 мл молока відбирають в стерильні пробірки не торкаючсь краю пробірки. Попередньо верхівки сосків вимені і руки протирають ватним тампоном, змоченим в 70% спирті. (Зразки від 1 тварини з ураженої / кожної чверті вимені (1-4 шт)). 3-5 р. д.
ПАТ09021 Мікробіологічне дослідження збірної проби молока (аероби, анаероби) '-ідентифікація виділених мікроорганізмів методом MALDI -TOF. *без постановки чутливості до антибіотиків. Асептично відібраний зразок молока в стерильних контейнерах. 2-3 р. д.
ПАТ09023 Мікробіологічне дослідження крові, сечі на стерильність (аероби, анаероби) - з ідентифікацією мікроорганізмів. Антибіотикограма* *до 1 культури мікроорганізму 3-5 р. д.
ПАТ09025 Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу: ідентифікація аеробних та анаеробних мікроорганізмів методом MALDI -TOF. Свіжий, асептично відібраний біологічний матеріал в стерильних ємкостях: сперма, орган, ексудат. 1 зразок. 2-4 р. д.
ПАТ09030 Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу: ідентифікація аеробних та анаеробних мікроорганізмів методом MALDI -TOF. Підстилочний матеріал, пил, фекалії, мазки. 2-4 р.д.
Ідентифікація мікрорганізмів методом MALDI -TOF
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Три- валість (роб. днів)
ПАТ09027 Ідентифікація бактеріальної культури методом MALDI -TOF Чиста культура мікроорганізму. 1-2 р. д.
Серологічні дослідження
Виявлення збудників до інфекційних захворювань методом ПЛР
Токсикологічні дослідження
Мікробіологічні дослідження патологічного (біологічного) матеріалу. Виділення окремих мікрорганізмів
Комплексні мікробіологічні дослідження патологічного (біологічного) матеріалу з ідентифікацією методом MALDI -TOF

Послуги з лабораторної діагностики


Довготривалі партнерські відносини з клієнтами — пріоритет експертного центра діагностики та лабораторного супроводу «Біолайтс».

Унікальне для України обладнання, за вашим бажанням перехресне дослідження зразків двома різними тест-системами IDEXX та BioChek, можливість замовлення розробки для вашого підприємства індивідуального рішення щодо лабораторного супроводу — відмінності «BioLightS».

Обладнання


Обладнання центру діагностики та лабораторного супроводу дозволяє вам отримати в Біолайтс комплекс досліджень, виконати який не може жодна компанія в Україні.

Проведення аналізів за допомогою обладнання Agilent Technologies
Сучасне обладнання Leica Biosystems в Біолайтс
Швидкі та точні аналізи с обладнанням Qiagen
Обладнання компанії Waters — The Science of What's Possible
Лабораторні прилади Tecan — найкраща якість досліджень
Точні аналізи с бактеріологічним аналізатором bioMerieux
Сучасне лабораторне обладнання Ankom

12253

досліджено зразків


Дослідження на обладнанні світового рівня — в Україні

Європейська якість досліджень — в Україні

Повний спектр досліджень для ветеринарних клінік та сільськогосподарських компаній-виробників.

Лабораторний супровід компаній тваринництва

Проведення забору матеріалів для досліджень, планові перевірки та змиви, розширені консультації.

Дослідження кормів та питної води

Детальний аналіз кормів та кормової сировини для тваринництва та питної води.

Biolights logo

80

методик впроваджено


Методики валідовані за Європейськими директивами

Долучайтесь до діагностики європейського рівня!

За три місяці послугами експертного центру «Біолайтс» скористались 103 нових клієнта. Звертайтесь, будь ласка, й Ви!

Надійна незалежна діагностика — до ваших послуг

Обладнання від світових лідерів: Qiagen, Bruker (MALDI TOF), Leica, Waters (MS/MS), Agilent (GC).

8 сучасно обладнаних відділів лабораторії

Сектори досліджень крові, хіміко-аналітичних досліджень, мікологічних досліджень, ПЛР, мікробіологічних досліджень, патологічних досліджень, гістологічних досліджень, фізико-хімічних досліджень.

Новини компанії


Читати всі новини

Сертифікати


Всі співробітники пройшли навчання та сертифікацію у відповідності з вимогами міжнародних стандартів. Наші фахівці постійно підвищують кваліфікацію як в Україні, так і за кордоном.

Атестат з акредитації — Експертного центру діагностики та лабораторного супроводу «BioLightS»
Сертифікат LOHMANN LABORATORY SCHOOL 2019 — Ольга Мартиненко
Сертифікат USAVA 2019 — Українська асоціація лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин
Сертифікат ALSI Agilent — Пальонко Роман Ігорович
Сертифікат ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Андрійчук Василина
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Коваль Катерина
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Мартиненко Ольга Анатоліївна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Микитюк Аліна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Тишківська Анна Михайлівна
Сертифікат GD Animal Health — Коваль Катерина
Сертифікат International Kylt PCR-Traning — Коваль Катерина
Сертифікат Phenomenex — Пальонко Роман
Сертифікат SocTrade — Мартиненко Ольга Анатоліївна
Сертифікат SocTrade — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат Союз Птахівників України — Андрійчук Василина Василівна
Сертифікат Союз Птахівників України — Мартиненко Ольга Анатоліївна
Сертифікат Союз Птахівників України — Тишківська Анна Михайлівна
Сертифікат НУБІП УЛЯБП АПК — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат Fapas — Expert Center of Diagnostics and Laboratory Support «Biolights» LLC
IDEXX 11-12 june 2019 Ольга Мартиненко

Підпишіться в соцмережах


Підпишіться на експертний центр Biolights, щоб бути в курсі новин галузі та одразу дізнаватися про нові дослідження і акційні пропозиції.